Fortsätt till innehåll

SparkFun bärbar Photon LEDsköld

99 kr

SparkFun bärbar Photon LEDsköld gör det enkelt att lägga till WiFi-aktiverade Photon till något wearables-projekt. Varje stift på Photon har koppling ut till den stora ringen med systift. Använd ledande tråd för att göra dina nästa bärbara projekt. Photonen och tråden gör att du kan programmera. Innanför den yttre ringen kan du löda fast lysdioder och styra olika roliga mönster på de lysdioder som finns på den bärbara skölden. De stora stiften är också bra för att använda ledande färg för att skapa något projekt som behöver WiFi. Det finns även valfria mindre stift för lödning av flexibla ledningar.

Sparkfuns Bärbara LEDsköld eller SparkFun Photon Wearable Shield levereras med hyllslister färdiglödda på kortet, så du kan plugga in Photonkretsen! Den här versionen använder en 0,8 mm tjock PCB (i motsats till standarden 1,6 mm), vilket gör det lättare att sy in kortet i ditt nästa projekt. Particle Photon är ett litet WiFi utvecklingspaket för att skapa anslutna projekt och produkter. Sporting en 120MHz ARM Cortex M3 och inbyggd WiFi, Photon är inte bara kraftfull men lätt att använda. Den lilla formfaktorn är idealisk för IoT-projekt (Internet of Things) med molnanslutning.

In English

Description: The SparkFun Photon Wearable Shield makes it easy to add the WiFi-enabled Photon to any wearables project. Each pin on the Photon is broken out into large sewing pins. Use conductive thread to make your next wearables projects. The large pins are also great for using conductive paint to create any project that needs WiFi. There are even optional smaller pins for soldering flexible wires. The SparkFun Photon Wearable Shield comes with the headers already soldered on, so you can plug and play! This version uses a 0.8mm thick PCB (as opposed to the standard 1.6mm), which is easier to sew into your next project.

The Particle Photon is a tiny WiFi development kit for creating connected projects and products. Sporting a 120MHz ARM Cortex M3 and built-in WiFi, the Photon is not only powerful, but easy to use. The small form factor is ideal for IoT (Internet of Things) projects with cloud connectivity.