Fortsätt till innehåll
Trycksensorer

Trycksensorer

Välkommen till vår samling av trycksensorer. Dessa sensorer låter dig mäta lufttryck, gastryck eller vätsketryck i realtid. Med dessa trycksensorer kan du lägga till några effektiva funktioner till enheter, till exempel en larmindikator om trycket i dina bildäck är lägre än rekommenderat. De är billiga trycksensorer och några av dem har ytterligare avkänningsmöjligheter relaterade till klimat, till exempel temperatur och luftfuktighet.