Skip to content

BEVRLINK Reläsystem

BEVRLink är ett relä-system som fungerar med alla de vanligaste micro controllers och Enkortsdatorer.

Relämodulerna kan även kopplas direkt till microkontrollern/Enkorsdatorn utan tillbehören. Se instruktioner och exempel.