Skip to content

Arduino Shields / Docks

Välkommen till vår samling av Arduino Shields and Docks!

Arduino -skärmar är de extra hårdvarumoduler du kan använda med Arduino -kort och de är utformade för olika viktiga funktioner, inklusive LoRa WiFi -nätverk, GPS / GPRS -navigering, överbryggning med andra kort som Banana Pi och mer.

Med GPS / GPRS / GSM-moduler kan du arbeta med dina projekt som inbegriper satellitbaserade navigationssystem, GIS och kartläggning, etc. Dessutom kan General Packet Radio Service (GPRS) moduler göra mer SIM / tornbaserad kommunikation med uppdateringar i realtid. Dessa moduler kan hjälpa dig att förverkliga dina kreativa idéer med dagens trådlösa nätverk och geografisk informationsdelning i realtid.

Vi säljer också högkvalitativa LoRa-moduler för Arduino. LoRa är den korta formen av Long-Range. LoRa Gateway sätter upp en personlig gateway som kan acceptera och överföra datapaket aka Noder. Gatewayen är effektiv och tillräckligt effektiv för att underhålla hundratals paket/noder vid varje given instans. I enkla ord tjänar IoT LoRa Gateway syftet med en WiFi -router.

Här kan du hitta en mängd olika Arduino -skärmar för olika projekt till konkurrenskraftiga priser. Vi uppskattar ditt stöd, fortsätt besöka för att kolla vad som är nya Arduino -sköldar i den här samlingen!