Pi-top Ceed Desktop Kit med 14" bildskärm med Raspsberry Pi 3 Model B

Artikelnummer: 10025

1 769 kr

Pi-top Ceed Desktop Kit med 14" bildskärm förenklar laborationerna avsevärt för barn och ungdomar och för alla som har återfått barnasinnet/entusiasmen av att lära sig nya saker eller återupptäcka gamla kunskaper.

Vad är pi-topCEED? PI-topCEED är ett enkelt och spännande sätt att skapa din egen stationära dator med en Raspberry Pi. Den är utformad för alla åldrar och förmågor, för att hjälpa dig att lära dig om programmering, databehandling och maskinvaruuppbyggnad. Pi-topCEED gör att du kan använda din fantasi för att lära dig att skapa något projekt du önskar. PI-topCEED är plug-and-play så att du kan börja direkt. Satsen levereras med en internationell strömförsörjning, endast tillgänglig här hos RS. Lägg bara till en dator mus och tangentbord och du är redo att gå. PI-topCEED-paketet levereras också med prototypplattan pi-topPROTO, så att du har full tillgång till alla 40 GPIO-pinnar på Raspberry Pi. Pi-topPROTO är monterad på en magnetisk PCB-skena i pi-topCEED och öppnar upp till ändlösa prototyper möjligheter. Andra kompatibla tilläggskort kan också monteras här. Funktioner och Fördelar Finns i grönt eller grått Optimerad för Raspberry Pi 3 (ingår ej) Slim formfaktor Justerbart stativ Gummi glidande ytpunkter Tilläggskort pi-topPROTO - Modular Rail 14 "HD-skärm med eDP-gränssnitt 1366 x 768 upplösning PWM-skärmens ljusstyrka (tillgänglig från pi-topOS) 262 K färger Anti-glare skärm Vad ingår? pi-topCEED-skrivbordet pi-top nav pi-topPROTO prototyperbräda Internationell strömförsörjning Interna kablar 8 GB SD-kort förinstallerat med pi-topOS Förladdad programvara och operativsystem Raspbian (Jessie) Pytonorm Repa Minecraft 3D-snedstreck CEEDuniverse Libre Calc Libre Writer Libre Impress CEEDuniverse Alla pi-toppprodukter är förladda med CEEDuniverse, ett pedagogiskt, onlinespel. Detta multiplayer-spel hjälper dig att lära dig hur du kodar, bygger kretsar och gör hårdvara, samtidigt som du interagerar med spelet.

Datablad

pi-topCEED Technical Specifications

Instruction Manual (Jumper Cables)

Instruction Manual (40 pin GPIO Header)

pi-topCEED FAQs

Legislation and Compliance

 RoHS-Försäkran


In English

pi-top CEED Desktop Kit

What is pi-topCEED?
The pi-topCEED is an easy and exciting way to create your own desktop computer with a Raspberry Pi. It is designed for all ages and abilities, to help you learn about programming, computing and hardware creation. The pi-topCEED enables you to use your imagination to learn to create any project you wish.
The pi-topCEED is plug-and-play so you can start right away. The kit comes with an international power supply, only available here at RS. Simply add any computer mouse and keyboard and you are ready to go. 
The pi-topCEED kit also comes with the pi-topPROTO prototyping board, enabling you to have full access to all 40 GPIO pins on the Raspberry Pi. The pi-topPROTO is fitted on a magnetic PCB rail within the pi-topCEED and opens you up to endless prototyping opportunities. Other compatible add-on boards can be fitted here too.

Features and Benefits
Available in green or grey
Optimised for Raspberry Pi 3 (not included)
Slim form factor
Adjustable stand
Rubber anti-slip surface points
Add-on boards pi-topPROTO – modular rail
14” HD screen with eDP interface
1366 x 768 resolution
PWM screen brightness control (available from pi-topOS)
262 K colours
Anti-glare screen

What is included?
pi-topCEED desktop
pi-top hub
pi-topPROTO prototyping board
International power supply
Internal cables
8 GB SD card preloaded with pi-topOS

Pre-loaded Software and OS
Raspbian (Jessie)
Python
Scratch
Minecraft
3D Slash
CEEDuniverse
Libre Calc
Libre Writer
Libre Impress

CEEDuniverse 
All pi-top products come preloaded with CEEDuniverse, an educational, online game. This multiplayer game helps you to learn how to code, build circuits, and make hardware, while interacting with the game.

pi-top