Installation av Ubuntu MATE OS på micro sd-kort

219 kr

Installation av Ubuntu MATE. Vi installerar OS på ett minneskort med svensk konfiguration vilket gör att ditt svenska tangentbord fungerar perfekt redan från start.

Ubuntu MATE for the Raspberry Pi 2

Rohith Madhavan and Martin Wimpress har skrivit Ubuntu MATE 15.04 image för Raspberry Pi 2 som du kan ladda ner och bygga själv. Du kan även låta r-pi.se göra startjobbet, med att installera operativsystem så att svenskt tangentbord och svenska fungerar på en gång.

Ubuntu Mate är en Debian distribution och är den Linuxdistributionen som ligger närmast Windows. Ubuntu Mate är designa för vanligt dataarbete och där Libre Office finns förinstallerat. Libre Office fungerar lika bra som Microsoft Office på de flesta punkter utom en - rättstavning på svenska.

Imagen är funktionell och baserad på standard Ubuntu armhf bas och inte på nya Snappy Core, vilket innebär att installationensproceduren för applikationen är den samma som för standard desktop version, ie använda sig av apt-get.

Vi har gjort vad vi kan för att optimera byggande för Raspberry Pi 2 och 3 och du kan komfortabelt använda applikationens såsom LibreOffice, vilket faktiskt är riktigt trevligt att använda. :-) För att dra ordentlig nytta av Ubuntu Mate bör du använda dig av micro SD-kort som har minst class 6. r-pi.se säljer bara minst class 10. Om du bygger imagen själv, rekommenderar vi att du använder f2fsfilesystem.

OBS! Det är inte några fördefinierade användarkonton. Första gången du bootar Ubuntu MATE image kommer det att komma upp några frågor för installationen wizard där du kan skapa ditt eget användarkonto och konfigurerar dina egna regionala inställningar. Den första booten är riktigt långsam, med efter att första boot inställningarna är kompletta så kommer Ubuntu Mate bli mycket snabbare.