Raspberry Pi Quattro låda med VESA-fäste95 kr

59 kr

Raspberry Pi Quattro med VESA-fäste för dig som vill skilja ut dig från andra som har en Raspberry Pi. Lådan är designad för B+/2B/3B som är en En Nio Design Quattro-fodralet från One Nine Design är utformat för att rymma Raspberry Pi B +, Pi 2B eller Pi 3B enkortsdatorer. Lådan har en kvadratisk formfaktor och finns i ett urval av fyra färger.

Produktinformation

 • Mediaserverfunktion med plats för intern 2,5" hårddisk
 • Olika monteringsalternativ inklusive VESA
 • Färg; Röd/vit, klar och svart
 • Slitstarka gummifötter
 • LED-guider för Power & Action på Pi B +/Pi 2/Pi 3 PCB
 • Internt utrymme för tillsats av Pi HAT-PCB
 • Internt utrymme för dold Pi-kamera (framåtriktad)
 • Avtagbar panel för åtkomst till SD-kort
 • Låsbart övertäcke med 4 säkerhetsskruvar
 • Omslag med lätt klippsystem för PCB-åtkomst om det behövs
 • Utmärkt ventilation med utrymme för inbyggda kylflänsar
 • Inbyggda fickor för åtkomst till alla externa kontakter

Datablad

In English

The Quattro case from One Nine Design is designed to house the Raspberry Pi B+, Pi 2B or Pi 3B single board computers. The case has a square form factor and is available in a choice of four colours.

 • Media server function with space for internal 2.5” HDD
 • Various mount options including VESA
 • Non-slip rubber feet 
 • LEDs guides for Power & Action on Pi B+/Pi 2/Pi 3 PCBs
 • Internal space for addition of Pi HAT PCBs
 • Internal space for hidden Pi camera (front facing)
 • Removable panel for SD card access
 • Lockable top cover with 4 security screws
 • Top cover with easy clip system for PCB access if required
 • Excellent ventilation with space for on-board heatsinks
 • Recessed pockets for access to all external connectors