ADS1015 12 bit för I2C-datasignaler för analog till digital precisionsomvandlarmodul

Artikelnummer: 10842
69 kr

35 kr

ADS1015 12 bit för I2C-datasignaler analog till digital precisionsomvandlarmodul för dig som behöver omvandla analog datasignal till digital för att Raspberry Pi ska kunna hantera ingående datasignaler från en analog sensor som t.ex. en Joystick.

Texten nedan är för AdaFruits ADS1015-modulen, men kinamodulen är snarlik.

För mikrokontroller utan analog-digital-omvandlare, t.ex. Raspberry Pi, eller när du vill ha en ADS med högre precision, ger ADS1015 12 bitars precision vid 3300 prover/sekund över I2C. Chipet kan konfigureras som 4 enstaka ingångskanaler eller två differentialkanaler. Som en bra bonus ingår det även en programmerbar förstärkare förstärkare, upp till x16, för att hjälpa till att förstärka mindre enkel/differentialsignaler till full styrka.

ADS1015 modulen körs från 2 V till 5 V ström/logik, kan mäta ett stort antal signaler och den är också enkel att använda. Gränssnitt görs via I2C. Adressen kan ändras till ett av fyra alternativ så att du kan ha upp till 4 ADS1015 anslutna på en enda 2-ledig I2C-buss för 16 ingångar med en enda utgång.

För att komma igång har vi exempelkod för både Raspberry Pi (hos Adafruit Pi Python-bibliotek och Arduino (i AdaFruits  ADS1X15 Arduino biblioteksförråd. Anslut bara GND till mark, VDD till din logiska strömförsörjning och SCL/SDA till din mikrokontrollerens I2C-port och kör exempelkoden för att börja läsa data.


Tecknisk beskrivning

 • Strömstyrka: 2.0 V till 5.5 V
 • Låg strömförbrukning: Vid kontinuerlig drift: 150 µA och vid singel-shot mode: Automatisk nedstängning. 
 • Programmerbar datahastighet: 128 SPS till 3.3 k SPS
 • intre spännings referens vid intern lågdrift
 • inre oscillator 
 • I2C gränssnitt:  stiftvalbara adresser
 • Fyra enkel-ändade eller två differential ingångar.
 • Programmerbar comparator

In English

ADS1015 12 bit precision analog-to-digital converter ADC module development board

The text below are for AdaFruits ADS1015 module, but the chines module are similar.

For microcontrollers without an analog-to-digital converter or when you want a higher-precision ADC, the ADS1015 provides 12-bit precision at 3300 samples/second over I2C. 

The chip can be configured as 4 single-ended input channels, or two differential channels. As a nice bonus, it even includes a programmable gain amplifier, up to x16, to help boost up smaller single/differential signals to the full range. We like this ADC because it can run from 2V to 5V power/logic, can measure a large range of signals and its super easy to use. It is a great general purpose 12 bit converter. 

The chip's fairly small so it comes on a breakout board with ferrites to keep the AVDD and AGND quiet. Interfacing is done via I2C. The address can be changed to one of four options (see the datasheet table 5) so you can have up to 4 ADS1015's connected on a single 2-wire I2C bus for 16 single ended inputs. 

To get you started, we have example code for both the Raspberry Pi (in our Adafruit Pi Python library) and Arduino (in our ADS1X15 Arduino library repository) Simply connect GND to ground, VDD to your logic power supply, and SCL/SDA to your microcontroller's I2C port and run the example code to start reading data.

Technical Details:

 • Wide supply range: 2.0V to 5.5V
 • LOW CURRENT CONSUMPTION: Continuous Mode: Only 150µA Single-Shot Mode: Auto Shut-Down
 • PROGRAMMABLE DATA RATE: 128SPS to 3.3kSPS
 • INTERNAL LOW-DRIFT VOLTAGE REFERENCE
 • INTERNAL OSCILLATOR
 • INTERNAL PGA
 • I2C INTERFACE: Pin-Selectable Addresses
 • FOUR SINGLE-ENDED OR TWO DIFFERENTIAL INPUTS
 • PROGRAMMABLE COMPARATOR