Fortsätt till innehåll

Sparkfun Digit 7 Segment Display modul med ATMega328

79 kr

Sparkfun Digit 7 Segment Display modul med ATMega328. SparkFun har gjort segment displayn "smartare" genom att koppla till en ATMega328 mikrokontroller som gör det möjligt att styra varje segment individuellt med endast några seriella rader. Seriell 7-segmentskärm kan styras på tre sättet: Seriell TTL-kommunikation, SPI-seriekommunikation eller I2C-seriell. 

Du kan även programmera modulen för fristående drift, eftersom ATMega328 kommer förinstallerad med Arduino bootloader! Det finns också en FTDI-rubrik ombord och vi har tillhandahållit en hårdvaruprofil för Arduino IDE för att göra det ännu enklare att programmera. Vi har också gjort några layoutändringar till den här designen, vilket gör det enklare att införliva dessa i ditt projekt. Vi har flyttat strömmen och I2C-stiften till sidorna av brädet så att du kan kedja dem tillsammans för att visa längre strängar av siffror. Vi har också lagt monteringshål på brädorna så att du kan montera dem på standoffs (inget mer varmt lim!) 

I och med att Raspberry Pi har I2C-portar är det även möjligt att styra modulen med Pi.

Teknisk beskrivning

 • 4 siffrig blå alpha-numeric display med TTL, SPI eller I2C Serial gränssnitt
 • Display nummer, de flesta bokstäverna (dock ej å, ä och ö), oc några få specialtecken. 
 • Individuell kontroll av decimal punkterna, apostrof och kolontecken (för tidsvisning t.ex.)
 • Valbar baud rate
 • valbar ljusstrycka 
 • Värderna för Baud rate och ljusstyrka behålls i fast minne.
 • Individuell segment kontroll för varje enskild siffra
 • 41 mm x 23 mm

Technical sheet/Produktblad


In English

4-digit 7-segment displays are really neat little devices, it?s a shame that they can be so cumbersome to control. Well we?ve solved that problem by making them a little bit ?smarter.? The SparkFun 7-Segment Serial Display combines a classic 4-digit 7-segment display and an ATMega328 microcontroller allowing you to control every segment individually using only a few serial lines.

The Serial 7-Segment Display can be controlled in one of three ways: Serial TTL communication, SPI serial communication or I2C serial. You can even program it for stand-alone operation since the ATMega328 comes pre-loaded with the Arduino bootloader! There is also an FTDI header on board and we?ve provided a hardware profile for the Arduino IDE to make it even easier to program.

We?ve made some layout changes to this design as well which will make it easier to incorporate these into your project. We?ve moved the power and I2C pins to the sides of the board such that you can chain them together in order to display longer strings of digits. We?ve also added mounting holes to the boards so you can mount them on standoffs (no more hot glue!)

Products description

 • 4 digit blue alpha-numeric display with TTL, SPI or I2C Serial Interface
 • Display numbers, most letters, and a few special characters
 • Individual control of decimal points, apostrophe, and colon
 • Selectable baud rate
 • Selectable brightness
 • Baud rate and brightness values retained in non-volatile memory
 • Individual segment control for each digit
 • 41mm x 23mm (1.6in x 0.9in)