Fortsätt till innehåll

Pi-topPULSE smart högtalare med LED matrix

by pi-top
269 kr

pi-topPULSE Smart högtalare med LED Matrix  är ett tillbehör till pi-top för att hjälpa till att bygga STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths - vetenskap, teknologi, praktisk teknik, konst och matematik) grundad på projekt med musik, ljus och ljud. Tillbehöret kan användas tillsammans med pi-top eller pi-topCEED, och dessutom som tilläggskort till Raspberry Pi 3.

Mikrofonen kan användas för att spela in musik och DIY molnbaserad rösttjänst för elever och studenter att ställa frågor relaterade till datavetenskap.  Enkelt att lära sig, lek eller skapa roliga projekt i lektionsrummet. Projekten är anpassade för nybörjare och experter från 8 års ålder.

 • LED Array (spel)
 • Snake
 • Pong
 • Flappy Birds
 • Högtalare
 • Sonic pi för att skapa/koda musik
 • Generell för att lyssna på musik
 • Mikrofon
 • Spela in samplingsmusik
 • Röstinspelning
 • Kombinerade project
 • Skapa din egen DIY molnbaserade röstservice  med Amazon Alexa
 • Ljusshow med Sonic Pi
 • Pixel spel med ljud
 • Tamagotchi

Tillbehör

 • LED ljus array
  • 7x7 programerbar RGB LED (49) Matrix
  • Fullständigt konfigurerbar och enkel att programmera - använd Python för att göra mönster och bilder.
  • Hög uppdateringsfrekvens gör den perfekt för animationer som synkroniserar med ljud - antingen för högtalaren, eller den inbyggda mikrofonen.
  • 7 ytterligare ljusdioder är gömda runt kretskortet för skoj - 3 på knapparna och 4 under högtalargrillen - för att kunna sätta på¨spectakulära shower av färg och ljud.
 • Högtalare
  • 2 watt och 4 ohms högtalare
  • Mikrofon
  • Designad för att integrera med Amazon Alexa, för att skapa fullständig interaktiv smart molnbaserad röstservice.
  • Raspberry Pi 3 och pi-top tillbehör kompatibel.
 • Chassi
  • Dimentioner: 67 x 60.5 x 15 mm (LxBxH)
  • Vikt: 40.5 g
  • 4 magnetiska fötter för pi-top och pi-topCEED
  • 2 magnetiska distanser för Raspberry Pi 3
  • Vit injektionsmunstycke tillverkad i ABS plast
  • Raspberry Pi 3 och pi-top tilläggs kompatibel

OBS! Denna produkt är endast kompatibel med Raspberry Pi 3.

Datablad

pi-topPULSE Getting Started

pi-topPULSE Smart Speaker with LED Matrix

Legislation and Compliance

 RoHS-Försäkran

COO (Country of Origin): CN Kina

In English

pi-topPULSE Smart Speaker with LED Matrix is an accessory by pi-top to help build STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) based projects with music, lights and sound. The accessory can be used with pi-top or pi-topCEED, and furthermore as an add-on board to the Raspberry Pi 3. The microphone can be used to record music and a DIY cloud-based voice service for students to ask Computer Science related questions.

 • Simply learn, play or create fun projects in lesson plans. The projects are suitable for beginners or experts aged 8 and over.
 • LED Array
  • Snake
  • Pong
  • Flappy Birds
 • Speaker
  • Sonic pi to code music
  • General for listening to music
 • Microphone
  • Sample music recording
  • Voice recording
 • Combined projects
  • Create your own DIY cloud-based voice service, with Amazon Alexa
  • Light show with sonic pi
  • Pixel Game with sound
  • Tamagotchi

Features

 • LED Light array
  • 7x7 programmable RGB LED (49) Matrix
  • Fully configurable and easy to program - use Python to make patterns and pictures
  • High refresh-rate makes it perfect for animations that synchronise to sounds - either from the speaker, or the in-built microphone
  • 7 more LEDs are concealed around the board for fun - 3 on the bottom and 4 under the speaker grill - to put on a spectacular show of colour and sound
 • Speaker
  • 2 watt 4 ohm speaker
 • Microphone
  • Designed to integrate with Amazon Alexa, for a fully interactive ?smart? cloud-based voice service
  • Raspberry Pi 3 and pi-top add-on compatible.
 • Chassis
  • Dimensions: 67 x 60.5 x 15 mm (LxWxH)
  • Weight: 40.5 g
  • 4 magnetic feet for pi-top and pi-topCEED
  • 2 magnetic-spacers for Raspberry Pi 3
  • White injection mould ABS plastic 
  • Raspberry Pi 3 and pi-top add-on compatible

Tecknical sheet

pi-topPULSE Getting Started

pi-topPULSE Smart Speaker with LED Matrix

Legislation and Compliance

 RoHS-Försäkran

COO (Country of Origin): CN

Produktdetaljer