Fortsätt till innehåll

Motorstyrkort med dubbel H-brygga

by NoName
59 kr 47 kr

Motorstyrkort med dubbel H-brygga är uppbyggt för att kunna köra två DC motorer eller en stegmotor. DC motorerna kan du köra framåt och bakåt. Byggd för Aurdino men eftersom kortet kan köras på 2,5 V till 12 V så fungerar den även på alla modeller av Raspberry Pi. Det innebär att du kan ansluta en bipolär stegmotor (fyra trådar).

Beskrivning

 1. Dubbla L9110S chip motor med drivande chip.
 2. Strömtillförsel - nätaggregat : 2,5 V till 12 V.
 3. Lämplig storlek på motorn: Motor som arbetar på spänningen 2,5 - 12 volt, max: 0,8 ampere som arbetsström
 4. Kan driva två DC motorer samtidigt, eller 1 motor med fas 4 och linje 2 typ med stegmotor.
 5. Kortstorlek: 2,8 cm x 2,1 cm, i superliten storlek, passande montering
 6. Det finns 6 stift av GPIO modell, passar bra med en hona/hona labbsladd mellan H-brygga och Pi.

Gränssnitt specifikation

Beskrivning över de 6 stiften i stiftraden.

 • VCC - extern 2,5 V - 12 V spänning
 • GND - etern jord
 • IA1 - extern microkontroller IO port
 • IB1 - etern microkontroller IO port
 • IA2 - extern microkontroller IO port
 • IB2 - extern microkontroller IO port

Fyra gröna skruvplintar som du hittar på kortets motsatta kortsida

 • OA1 OB1 innehåller DC motor 2 stift, ingen riktning
 • OA2 OB2 innehåller DC motor 2 stift, ingen riktning

Instruktioner för användning

Koppla ihop VCC, GND -jord module så kommer strömindukatorn att börja lysa

 •  IA1 Input hög nivå , IA1 input låg nivå, (OA1 OB1) motor framåt;
 • IA1 input låg nivå, IA1 input hög nivå, (OA1, OB1)  motor bakåt;
 • IA2 Input hög nivå, IA2 input låg nivå, (OA2 OB2) motor framåt;
 • IA2 input låg nivå, IA2 input hög nvå, (OA2, OB2)  motor bakåt;

In English

Description

 1. Double L9110S chip driver chip
 2. Power Supply voltage 2,5 V to 12 V
 3. Suitable motor scope: motor working voltage of 2.5 v to 12 v, 0.8 A maximum working current
 4. Can drive two DC motors at the same time, or 1 pcs Phase 4 line 2 type stepping motor
 5. PCB size: 2.8 cm x 2.1 cm super small volume, suitable assembling
 6. Set fixed mounting holes, diameter: 3 mm

Interface specification:

 • 6 p bending row needles explain
 • VCC - external 2.5 V to 12 Voltage
 • GND - external GND
 • IA1 - external microcontroller IO port
 • IB1 - external microcontroller IO port
 • IA2 - external microcontroller IO port
 • IB2 - external microcontroller IO port

(4 p green terminal instructions)

OA1 OB1 connecting DC motor 2 pin, no direction

OA2 OB2 connecting DC motor 2 pin, no direction

Directions for use

Connecting VCC, GND module power indicator lighting

 •  IA1 Input high level, IA1 input low level, (OA1 OB1) motor foward;
 • IA1 input low level, IA1 input high level, (OA1, OB1)  motor reverse;
 • IA2 Input high level, IA2 input low level, (OA2 OB2) motor foward;
 • IA2 input low level, IA2 input high level, (OA2, OB2)  motor reverse;