Fortsätt till innehåll

Motorstyrkort med dubbel H-brygga

Av NoName
84 kr 67 kr

Motorstyrkort med dubbel H-brygga är uppbyggt för att kunna köra två DC-motorer eller en stegmotor. DC-motorerna kan du köra framåt och bakåt. Byggd för Aurdino, men eftersom kortet kan köras på 2,5V till 12V så fungerar den även på alla modeller av Raspberry Pi. Det innebär att du kan ansluta en bipolär stegmotor (fyra trådar).

Beskrivning

 1. Dubbla L9110S chip-motor med drivande chip.
 2. Strömtillförsel - nätaggregat: 2,5V till 12V.
 3. Lämplig storlek på motorn: Motor som arbetar på spänningen 2,5-12V, max: 0,8 ampere som arbetsström
 4. Kan driva två DC-motorer samtidigt, eller 1 motor med fas 4 och linje 2 typ med stegmotor.
 5. Kortstorlek: 2,8 cm x 2,1 cm, i super-liten storlek, passande montering
 6. Det finns 6 stift av GPIO-modell, passar bra med en hona/hona-labbsladd mellan H-brygga och Pi.

Gränssnittets specifikation

Beskrivning över de 6 stiften i stiftraden.

 • VCC - extern 2,5V - 12V spänning
 • GND - extern jord
 • IA1 - extern mikrokontroller IO-port
 • IB1 - extern mikrokontroller IO-port
 • IA2 - extern mikrokontroller IO-port
 • IB2 - extern mikrokontroller IO-port

Fyra gröna skruvplintar som du hittar på kortets motsatta kortsida

 • OA1 OB1 innehåller DC-motor 2-stift, ingen riktning
 • OA2 OB2 innehåller DC-motor 2-stift, ingen riktning

Instruktioner för användning

Koppla ihop VCC och GND-jordmodul så kommer strömindikatorn att börja lysa

 • IA1-input hög nivå, IA1-input låg nivå, (OA1 OB1) motor framåt;
 • IA1-input låg nivå, IA1-input hög nivå, (OA1, OB1) motor bakåt;
 • IA2-input hög nivå, IA2-input låg nivå, (OA2 OB2) motor framåt;
 • IA2-input låg nivå, IA2-input hög nivå, (OA2, OB2) motor bakåt;

In English

Description

 1. Double L9110S chip driver chip
 2. Power Supply voltage 2,5V to 12V
 3. Suitable motor scope: motor working voltage of 2,5V to 12V, 0,8A maximum working current
 4. Can drive two DC motors at the same time, or 1 pcs Phase 4 line 2 type stepping motor
 5. PCB size: 2.8 cm x 2.1 cm super small volume, suitable assembling
 6. Set fixed mounting holes, diameter: 3mm

Interface specification:

6 p bending row needles explanation

 • VCC - external 2.5V to 12V
 • GND - external GND
 • IA1 - external microcontroller IO port
 • IB1 - external microcontroller IO port
 • IA2 - external microcontroller IO port
 • IB2 - external microcontroller IO port

(4 p green terminal instructions)

OA1 OB1 connecting DC motor 2 pin, no direction

OA2 OB2 connecting DC motor 2 pin, no direction

Directions for use

Connecting VCC, GND module power indicator lighting

 • IA1 input high level, IA1 input low level, (OA1 OB1) motor foward;
 • IA1 input low level, IA1 input high level, (OA1, OB1) motor reverse;
 • IA2 input high level, IA2 input low level, (OA2 OB2) motor foward;
 • IA2 input low level, IA2 input high level, (OA2, OB2) motor reverse;