Fortsätt till innehåll

Lastcellcensor 50 KG halvbrygga

89 kr

Lastcellcensor 50 KG halvbrygga, men de kan kopplas ihop för att kunna användas till en riktig personvåg. 2 st = 100 kg, 3 st = 150 kg. Sensorn är analog, så du behöver en anlalog digitalomvandlare emellan lastcellscensorn och Raspberry Pi.

Produktbeskrivning

 • Produktnamn: Deek-Robot
 • Modellnummer: Human scale load cell
 • Användning: Trycksensor
 • Material: Polymer
 • Utgång: Analog Sensor
 • Teori: Resistance
 • Sensortyp: Vakuum Sensor
 • Halvbrobelastningscellen: Halvbrygghållfasthetsmätare

Vid mätning appliceras den korrekta kraften på den yttre sidan av sensorns E-formade stråldel (dvs. en spännmätare som är fäst vid den mellanliggande, klisterbeläggningen med vita balkarmar) och ytterkanterna för att bilda en skjuvkraft I motsatt riktning, dvs mellanstålböjning nödvändiga ändringar kan uppstå under belastning, bör stålets sida av en annan kraft, inte vara en barriär. (Översatt från kineskisk engelska)

In English

 • Brand Name: Deek-Robot
 • Model Number: Human scale load cell
 • Usage: Pressure Sensor
 • Material: Polymer
 • Output: Analog Sensor
 • Theory: Resistance
 • SensorType: Vacuum Sensor
 • The half-bridge load cell: half bridge resistance strain gauge

Product Description

When measuring, the correct force is applied to the outer side of the strain E-shaped beam portion of the sensor (i.e., a strain gauge affixed to the intermediate, adhesive coating with white beam arms) and the outer edges to form a shear force in the opposite direction, i.e., middle strain beam bending necessary changes can occur under stress, strain beam side by another force should not be a barrier.

The sensor is a group inside the half-bridge strain gauge, you can use the following three:

 1. The use of a sensor with an external resistor full bridge measurement range for a sensor range: 50 kg. Higher requirements for external resistor.
 2. The use of only two full-bridge sensors measuring range for the range of the two sensors and: 50 kg x 2 = 100kg.
 3. The use of four full-bridge sensors measuring range for the range of four sensors and: 50 kg x 4 = 200kg.