Tryckkänslig Resistor 13 mm

Artikelnummer: 10937

99 kr

Tryckkänslig Resistor 13 mm (Force sensitiv resistor) är ett kraftkänsligt motstånd med ett runt,  13 mm i diameter avkänningsområde.  FSR kommer att variera motståndet beroende på hur mycket tryck som appliceras på avkänningsområdet. Ju hårdare kraft desto lägre motstånd. När inget tryck är appliceras på FSR kommer dess motstånd att vara större än 1 M ohm Denna FSR kan känna applicerad kraft var som helst inom intervallet 100 g-10 kg. 

Två pinnar sträcker sig från botten av sensorn med 2,54 mm höjd vilket gör att den passar i en labbplatta.  Baksidan av sensorn har en gummiklädd peel-and-stick - motsatta sidan av avkänningsområdet för att montera FSR. Dessa sensorer är enkla att sätta upp och bra för att känna av tryck, men har inte en super noggrannhet. Använd dem för att känna om det pressas, men du kanske inte vill använda den som en skala.

 Obs! Löd INTE direkt i de exponerade silverspåren enligt vad som anges i Integrationsguiden. Med det flexibla underlaget hålls inte lödfogen fast och substratet kan lätt smälta och snedvridas under lödningen. Vi rekommenderar istället att använda en hane eller hona  clincher-kontakt.

  • Total längd: 60,32 mm
  •  Total bredd: 19,05 mm
  • Sensing diameter: 12,7 mm (0,5")
  • Applicerad kraft: 100 gram - 10 kg
  • Max resistans: > 1 Mega ohm


In English

This is a force sensitive resistor with a round, 0.5" diameter, sensing area. This FSR will vary its resistance depending on how much pressure is being applied to the sensing area. The harder the force, the lower the resistance. When no pressure is being applied to the FSR its resistance will be larger than 1M ohm. This FSR can sense applied force anywhere in the range of 100g-10kg.

Two pins extend from the bottom of the sensor with 0.1" pitch making it bread board friendly. There is a peel-and-stick rubber backing on the other side of the sensing area to mount the FSR.

These sensors are simple to set up and great for sensing pressure, but they aren’t incredibly accurate. Use them to sense if it’s being squeezed, but you may not want to use it as a scale.

Note: As it states in the Integration Guide, do NOT solder directly to the exposed silver traces. With flexible substrates, the solder joint will not hold and the substrate can easily melt and distort during the soldering. We recommend using a male or female clincher connector instead.

  • Overall length: 2.375"
  • Overall width: 0.75"
  • Sensing diameter: 0.5"