Referenskort till Raspberry Pi GPIO

Artikelnummer: 10921
69 kr

35 kr

Referenskort till Raspberry Pi GPIO. Ett litet kort som du kan lägga direkt ovanpå GPIO-stiften på din Pi och få en bra vägledning över alla stiften.

Produktbeskrivning

Kortets utformning gör det otroligt enklare att koppla anslutningstrådar till Raspberry Pi GPIO. Det är en referenskort som gör det riktigt enkelt att se om du ansluter dina ledningar korrekt . AdaFruit tyckte om Pi GPIO referenskort från Low Voltage Labs så mycket att AdaFruit arbetat med dem för att licensiera sin design! AdaFruit gjorde några ändringar i lågspänningskortet - inklusive gruppering stiften i kategorier som I2C , IO , UART , SPI. Den är bara 0,8 mm tjock och Noobsäkrad (du kan inte lägga den på baklänges ...) och gör en stor nyckelring för Pi entusiasten. TRyck den på 2x20 GPIO huvudet, så kan du koppla in labbsladdar med honuttag ovanpå referenskortet, direkt på GPIO-stiften. Denna version fungerar med Raspberry Pi Modell B +/Pi 2 /Pi 3 .

In English

Description

This board makes connecting wires to the Raspberry Pi GPIO incredibly easy. It's a reference board that makes it really easy to see if you're connecting your wires correctly. We liked the Pi GPIO Reference Board from Low Voltage Labs so much that we worked with them to license their design! We made some changes to the Low Voltage version - including grouping the pins into categories like I2C, IO, UART, SPI, and power.

It's only 0.8mm thick, idiot proof (you can't put it on backwards...), and makes a great keychain for the Pi enthusiast. Simply slide it onto the 2x20 GPIO header, then you can plug in premium jumper wires with female socket on top as shown.

This version works with the Raspberry Pi Model B+/Pi 2/Pi 3.