Prototypkort med 276 hål 70 x 51 mm

29 kr

Prototypkort med 276 hål 70 x 51 mm Prototypkort med 276 hål 70 x 51 mm, där vissa av hålen har samma lödbana i grupper mellan ett och tre hål. Det finns också två längsgående kolumner med lödbana som går från en sidan av hålkolumnen till den andra. Kortet heter Radio Shaek 2. Det andra kortet har endast signel hål med kopparbana runt varje hål.

Teknisk beskrivning

 • universell Enkel sida - endast kopparbana på en sida av kortet 
 • Stripboard Veroboard bakelit universal experimentkort
 • Kretskortet:  PCB   
 • Storlek: 51x70 mm
 • grundmaterial: bakelit
 • Håldiameter: universell för hålmontering
 • Avstånd mellan hålen 2,54 mm, vilket är samma standard som Raspberry Pi följer.
 • Tjocklek: 1.5 mm
 • Yta på lödbanorna: koppar
 • Enkelsidig
 • Nytillverkad
 • Varumärke: Multicomp

In English

 • universal Single Side
 • Stripboard Veroboard bakelite universal experiment
 • circuit board PCB
 • Size: 5 x 7 cm
 • Base Material: bakelite
 • Hole diameter: universal
 • Thickness: 1.5 mm
 • Surface: copper
 • Single-Side
 • Brand new

Flera populära produkter

Hjälpstation vid lödning

69 kr
Läs mer

Avlösningsfläta

29 kr
Läs mer