Avlösningsfläta39 kr

29 kr

Avlödningsfläta i koppar har samma funktion som en tennsug, men i vissa fall lättare att använda.

 • BGA Avlödning Braid löddator WL-1515/2015/2515/3015/3515 löd/lödning
 • Tillbehör: lodborttagare
 • Material:kopparvajer
 • Borttagning av lod:  Mättad med tvättfri RMA Flux
 • VARNING Vidrör bara greppet och förpackningen av avlödaningsfläta vid borttagande.
 • Underlåtenhet att göra det kommer att leda till allvarliga brännskador.
 • För att undvika eld, använd aldrig lödstryk och avlödning kring brännbara eller explosiva miljöer.
 • VARNING Tvinga inte spetsen mot avlödningsflätan för att undvika skador på dig själv och/eller skador på delarna och PCB.
 • Värm inte avlödningsflätan i mer än 5 sekunder för att undvika skador på delarna och PCB.
 • Märke: Mypovos

Hur man använder avlödningsfläta:

 1. Placera avlödningsflätan över lodet som ska avlägsnas, 
 2. tryck sedan upp den uppvärmda lödtångspetsen på avlödningsflätan.
 3.  Lodet kommer att absorberas. 
 4. Ta bort avlödningsflätan efter att lodet har absorberats. 
 5. Skär av den använda delen av flätan med hjälp av en tång. 
 6. Upprepa steg 1, 2 och 3 om lodet inte avlägsnas helt.  
 7. Absorberbarhet kan skilja sig beroende på typen av lödmedel. Sn63% och 60% (tennhalt) har god absorberbarhet.

In English

 • BGA Desoldering Braid Solder Wire WL-1515/2015/2515/3015/3515 wick/Soldering Accessory solder removerBraided Coper Wire Desoldering Wick
 • Saturated With Wash-Free RMA Flux
 • WARNING
 • Only touch the grip and the pack of desoldering wick when desoldering. Failure to do so will result in serious burns.
 • To avoid fire, never use a soldering iron and desoldering wick around combustibles or in an explosive environment.
 • CAUTION
 • Do not force the tip against the desoldering wick to avoid injury to yourself and/or damage to the parts and PCB.
 • Do not heat the desoldering wick for more than 5 seconds to avoid damage to the parts and PCB.
 • Brand Name: mypovos
 • HOW TO USE
 1. Place the desoldering wick over the solder to be removed, then push the heated soldering iron tip onto the desoldering wick. The solder will be absorbed.
 2. Remove the desoldering wick after the solder has been absorbed.
 3. Cut off the used section of the wick using nippers.
 4. Repeat steps 1,2 and 3 if the solder is not removed completely. Absorbability may differ depending on the type of solder. Sn63% and 60% (tin content) have good absorbability.