MCP4725 Breakout kort DIY

Artikelnummer: 10840-DIY

49 kr

MCP4725 Breakout kort DIY med 12-Bit DAC w/I2C signaler. DAC Digital Omformaremodul från Digital Till Analog signal. EEPROM Utvecklingskort För Arduino 2.7V-5.5V och därmed fungerar bra med Raspberry Pi:s 3,3 volt.

Produktinformation

 • Märke: Diymore
 • Typ: Spänningsregulator
 • Förpackning: TQFP Dissipation
 • Power: 1
 • Modellnummer: MCP4725
 • is_customized: Ja
 • Matningsspänning: 2.7 V-5.5 V
 • Applikation: Dator
 • Driftstemperatur: -40 till +85
 • Skick: Ny

Produktbeskrivning

Du har alltid velat skriva ut analoga spänningar från en mikrokontroller, MCP4725 är DAC som låter dig göra det!

CJMCU-MCP4725 är en I2C-styrd digital-till-analog-omvandlare (DAC). En DAC tillåter dig att skicka analoga signaler, t.ex. en sinusvåg, från en digital källa, såsom I2C-gränssnittet på Arduino microcontroller.

Digital-analoga omvandlare är bra för ljudgenerering, musikinstrument och många andra kreativa projekt!

Den här versionen av CJMCU-MCP4725 Breakout fixar några problem med styrelsen, inklusive IC-fotavtrycket, I2C-pinouten, ändrar de övergripande styrdimensionerna för att bättre passa dina projekt och några mindre mindre tweaks. Det här kortet bryter ut varje stift som du behöver komma åt och använda MCP4725 inklusive GND och Signal OUT-stift för anslutning till ett oscilloskop eller någon annan enhet som du behöver ansluta till brädet. Även ombord finns SCL, SDA, VCC och en annan GND för din grundläggande I2C pinout.

 Dessutom, om du vill ha mer än en MCP4725 på en buss, kan dragmotstånden på det här kortet stängas av. Se bara Hookup Guide i avsnittet Dokument nedan för instruktioner och tips om hur du gör det. 

Funktioner:

 • 12-bitars upplösning
 • I2C-gränssnitt (standard, snabb och höghastighetsstöd)
 • Litet paket 2,7 V till 5,5 V tillförsel Intern
 • EEPROM för att lagra inställningar
 • Förpackningen innehåller? 1PCS x I2C MCP4725 DAC Breakout Development Board 12Bit


In English

MCP4725 12Bit I2C DAC Digital Converter Module Digital To Analong EEPROM Development Board For Arduino 2.7V-5.5V

Productinformation

 • Brand Name: diymore
 • Type: Voltage Regulator
 • Package: TQFP
 • Dissipation Power: 1
 • Model Number: MCP4725
 • is_customized: Yes
 • Supply Voltage: 2.7V-5.5V
 • Application: Computer
 • Operating Temperature: -40 TO +85
 • Condition: New

Product Description

You’ve always wanted to output analog voltages from a microcontroller, the MCP4725 is the DAC that will let you do it!

The CJMCU-MCP4725 is an I2C controlled Digital-to-Analog converter (DAC). A DAC allows you to send analog signal, such as a sine wave, from a digital source, such as the I2C interface on the for Arduino microcontroller.

Digital to analog converters are great for sound generation, musical instruments, and many other creative projects!

This version of the CJMCU-MCP4725 Breakout fixes a few issues with the board including the IC footprint, the I2C pinout, changes the overall board dimensions to better fit your projects, and a few more minor tweaks. This board breaks out each pin you will need to access and use the MCP4725 including GND and Signal OUT pins for connecting to an oscilloscope or any other device you need to hook up to the board. Also on board are SCL, SDA, VCC, and another GND for your basic I2C pinout.

Additionally, if you are looking to have more than one MCP4725 on a bus, the pull-up resistors on this board can be disabled just check the Hookup Guide in the Documents section below for instructions and tips on doing this.

Features:

 • 12-bit resolution
 • I2C Interface (Standard, Fast, and High-Speed supported)
 • Small package
 • 2.7V to 5.5V supply
 • Internal EEPROM to store settings