Sparkfun Pi- Wedge (Cobbler)

Artikelnummer: 10920-spa

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sparkfun Pi- Wedge (Cobbler) är ett litet kort som ansluter till 40-stifts GPIO-kontakten på Raspberry Pi med hjälp av en bandkabel, som för över stiftens funktion till labbplattan på ett lättanvänd sätt och även lägger till ett par avkopplingskondensatorer på strömförsörjningsstiften. Du kan också enkelt koppla in 12C signalen. "Wedge" gör också den första bring-up processen enklare - kan du ansluta en Sparkfun FTDI Grundmodul i den inbyggda serieporten. Varje version av denna Pi Wedge kommer förmonterade och kan sättas in i RPI s GPIO port som låter dig bygga prototyper - ingen lödning behövs!

Pi Wedge är kompatibel med Raspberry Pi A+, B+, RPI2 och RPI3 modeller och anpassar GPIO-kontakten på RPI till en lödfri 830 håls labbplatta. Pi Wedge får plats på en 400 hålsplattan, men sen finns det få hål att koppla vidare med.

I paketet finns

In English

Description: This is the SparkFun Pi Wedge, a small board that connects to the 40-pin GPIO connector on the Raspberry Pi and breaks the pins out to breadboard-friendly arrangement and spacing, and even adds a couple of decoupling capacitors on the power supply lines. The “Wedge” also makes the initial bring-up process easier - you can plug an FTDI Basic module into the built-in serial port. Each version of this Pi Wedge comes preassembled and can be inserted into the RPi’s GPIO port that allows you to prototype - no soldering required!

The Pi Wedge is compatible with the Raspberry Pi A+, B+, or RPi2 models and it adapts the GPIO header on the RPi to a standard solderless breadboard, it won’t leave much room for external circuitry. If you love the Raspberry Pi and have been looking to start prototyping with it look no further than the SparkFun Pi Wedge!

Includes:

  • 1x Preassembled SparkFun Pi Wedge
  • 1x GPIO Ribbon Cable (40-pin, 6")