Förstärkare för lastceller HX711

Artikelnummer: 10958

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Förstärkare för lastceller HX711 är ett adapterkort med precisionsförstärkare och AD-omvandlare. Specialgjort för att förstärka signalen från lastceller och andra Wheatstone bryggor. Genom att ansluta förstärkaren till en mikrokontroller kan man vikt med mycket hög noggrannhet. HX711 kommunicerar via ett enkelt 2-trådsgränssnitt med klocka och data. Bibliotek och exempelkod finns att ladda ner.

Beskrivning

SparkFun förstärkare för lastceller HX711 är ett litet kretskort för HX711 IC som låter dig enkelt läsa laddceller för att mäta vikt. Genom att ansluta förstärkaren till din mikrokontroller kan du läsa av förändringarna i lastcellens motstånd och med viss kalibrering kan du få mycket noggranna mätningar. Detta kan vara praktiskt för att skapa egen industriell skala, processkontroll eller enkel närvaro detektering.

Vi har separerat den analoga och digitala matningen, samt lagt till en 3.3 uH induktor och en 0.1 uF filterkondensator för digital matning.

HX711 använder ett två-trådigt gränssnitt (klocka och data) för kommunikation. Alla mikrokontroller GPIO-stift ska fungera, och många bibliotek har skrivits, vilket gör det enkelt att läsa data från HX711. Kontrollera anslutningsguiden nedan för mer information. Lastceller använder en fyrtråds Wheatstone Bridge-konfiguration för att ansluta till HX711.

Lastcellens fyra kabeltrådare är ofta färgade RÖD, SVART , VIT, GRÖN och GUL.

Varje färg motsvarar den konventionella färgkodningen av lastceller:

  • Röd - RED (Excitation + eller VCC)
  • Svart - BLK (Excitation - eller GND)
  • Vit - WHT (förstärkare +, signal + eller utgång +)
  • Grön - GRN (A-, S- eller O-)
  • Gul - YLW (Sköld) YLW-stiftet fungerar som en tillval som inte är ansluten till spänningsmätaren men används för att mäta och skydda mot EMI (elektromagnetisk störning).

Tänk på att vissa laddningsceller kan ha små variationer i färgkodning. Obs! Speciellt tack till Bodge för att leverera Biblioteket för HX711!

In English

Description: The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you’ll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.

This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply.

The HX711 uses a two-wire interface (Clock and Data) for communication. Any microcontroller’s GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.

Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:

  • Red (Excitation+ or VCC)
  • Black (Excitation- or GND)
  • White (Amplifier+, Signal+ or Output+)
  • Green (A-, S- or O-)
  • Yellow (Shield)

The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI (electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.

Note: Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!