AdaFruit MCP4725 Digital till analog omvandlare DAC

Artikelnummer: 10840-ada
75 kr

35 kr

AdaFruit MCP4725 Digital till analog omvandlare DAC Pytte kortet löser problemet med att Raspberry Pi endast har digitala in- och utgångar och att många elektroniska komponenter har endast analoga ingångar. Kortet är omvandlingsöversättaren. En analog komponent är ex. vår Joystick. Det lättanvända MCP4725 12-bitars DAC löser kompatibiliteten mellan Raspberry Pi och analoga komponenter som styrs via I2C signaler. Värdena från den analoga utgången skickas via I2C. Perfekt för audio/analoga projekt, till exempel när du inte kan använda PWM men behöver en sinusvåg eller justerbar förspänning punkt.

Vi bryter ut ADDR/A0 stift så att du kan ansluta två av dessa DAC på en I2C-buss, bara binda att stift på en hög för att hålla den från konflikt. Dessutom ingår en 6-stift, för användning i en labbplatta. Fungerar med både 3.3 V eller 5 V logik, vilket innebär att kortet fungerar både till Raspberry Pi och Arduino.

Några trevliga extrafunktioner med chipet är att den har 3.4 Mbps Fast Mode/Snabb läge för I2C signalen (Arduinos har det inte) och kan du uppdatera V out vid ~ 200 kHz. Det finns ett EEPROM, så om du skriver utspänningen, kan du spara det så om enheten startas om. Det kommer att återställa denna spänning. Utspänningen är rail-to-rail och proportionell mot strömstiftet så om du kör den från 3.3 V, är effektområdet 0-3.3 V. Om du kör det från 5 V effektområdet är 0-5 V.

För er som använder er av Arduino har AdaFruit skapat ett en enkel sätt att använda Arduino bibliotek och handledning med en triangel-våg och sinusutgångsexempel som kan användas med alla Aduino eller portas till någon mikrokontroller med I2C värd. Ledningar upp är enkelt - ansluta V DD till mikroströmstiftet (3-5 V), GND till jord, SDA till I2C data (på Arduino Uno, är detta A4 på Mega det är 20 och på Leonardo digital 2), SCL till I2C klocka (Arduino Uno, är detta A5 på Mega det är 21 och på Leonardo digital 3) och lyssna på VOUT.

Detta kort kan också användas av vårt I2C-projektpaket

Datablad

In English

DESCRIPTION

Your microcontroller probably has an ADC (analog -> digital converter) but does it have a DAC (digital -> analog converter)??? Now it can! This breakout board features the easy-to-use MCP4725 12-bit DAC. Control it via I2C and send it the value you want it to output, and the VOUT pin will have it. Great for audio / analog projects, such as when you can't use PWM but need a sine wave or adjustable bias point.

We break out the ADDR/A0 pin so you can connect two of these DACs on one I2C bus, just tie that pin of one high to keep it from conflicting. Also included is a 6-pin header, for use in a breadboard. Works with both 3.3V or 5V logic.

Some nice extras with this chip: for chips that have 3.4Mbps Fast Mode I2C (Arduino's don't) you can update the Vout at ~200 KHz. There's an EEPROM so if you write the output voltage, you can 'store it' so if the device is power cycled it will restore that voltage. The output voltage is rail-to-rail and proportional to the power pin so if you run it from 3.3V, the output range is 0-3.3V. If you run it from 5V the output range is 0-5V.

We have an easy-to-use Arduino library and tutorial with a triangle-wave and sine-wave output example that can be used with any 'duino or ported to any microcontroller with I2C host. Wiring it up is easy - connect VDD to your microcontroller power pin (3-5V), GND to ground, SDA to I2C Data (on the Arduino Uno, this is A4 on the Mega it is 20 and on the Leonardo digital 2), SCL to I2C Clock(on the Arduino Uno, this is A5 on the Mega it is 21 and on the Leonardo digital 3) and listen on VOUT.