Labb & experiment

Labb & experiment kategorin innehåller många olika sorters sensorer såsom lysdioder, ir-dioder, resistorer, buzzer, labbkretskort som Sense Hat, photosensor, labbsladdar, labbplattor, labbpaket som innehåller t.ex. allt som nämns i boken På äventyr med Raspberry Pi m.m.