Nfc kit M24LR, NFC / RFID, DI batterilös

Artikelnummer: 10866

279 kr

Nfc kit M24LR, NFC / RFID  hjälper dig att använd din smartphone på ett nytt sätt. Lägg mobilen mot kortet och få displayen att lysa utan mer ström.

Upptäckar Kit för M24LR04E Dual Interface EEPROM med Energihämtning. M24LR - DISCOVERY är ett färdig upptäckarkitt att använda och som innehåller den M24LR04E - R dubbla gränssnitt EEPROM IC. Den M24LR04E - R -enheten är en dynamisk NFC/RFID-tagg IC med dubbla gränssnitt , elektriskt raderbart programmerbart minne ( EEPROM ). Den har ett I2C- gränssnitt och kan manövreras från en VCC strömförsörjning . Det är också ett kontaktlöst minne drivs med den mottagna bärvågen elektromagnetiska vågen. M24LR kortet är batterilös och drivs av RFID-läsare eller NFC -telefoner som stöder ISO/IEC 15693 . RF transceiver kort är en RFID-läsare demonstrationskort och består bland annat delar av en CR95HF (13,56 MHz multiprotokollkontaktlös transceiver. IC med SPI -och UART serie tillgång). Demonstrationskortet måste vara ansluten till en dator och kommer med en demonstration programvara. Den M24LR Styrelsen arbetar även med Android NFC-telefoner som stöder ISO / IEC 15693. Ett program som heter NfcV läsare finns tillgänglig på Google Play. Prestandan kan variera beroende på NFC telefonens RF- ledning.

Beställningsvara: Levereras med en extra arbetsdag.

Produktinformation

M24LR, NFC RFID, DISCOVERY, EVAL

 • Silicon Tillverkare: STMicroelectronics
 • Silicon Kärnnummer: M24LR04E - R
 • Application Typ: Interface - gränssnitt
 • Undertyp: Dual Interface/gränssnitt EEPROM
 • Paketets innehåll: Evaluation Board M24LR04E - R
 • Egenskaper: -
 • SVHC: No SVHC (20- Jun -2013)
 • STM8L152C6T6 8bit mikrokontroller, med 8 KB flashminne.
 • STTS751 - 0WB3F, lågspänning digital temperaturgivare
 • 20mm x 40mm induktiv antenn etsad på kretskortet
 • Två användar- och återställning
 • SWIM kontakt för programmering och felsökning
 • I2C kontakten
 • LCD (24 segment, 4 commons)
 • STM32F103CB 32bit mikrokontroller, med 128KB av flashminne
 • 47mm x 34mm 13,56 MHz induktiv antenn etsad på kretskort och tillhörande kretsar USB-anslutning för kommunikation med värddatorn och demonstrationskort
 • M24LR och RF-sändtagare finns på kretskortet.
 • Industriell
 • Medicin
 • Hemelektronik

In English

Product information

 • M24LR, NFC / RFID, DISCOVERY, EVAL
 • Silicon Manufacturer: STMicroelectronics
 • M24LR04E-R
 • Kit Application Type: Interface
 • Application Sub Type: Dual Interface EEPROM
 • Kit Contents: Evaluation Board M24LR04E-R
 • Features: -
 • SVHC: No SVHC (20-Jun-2013)
 • RoHS-överensstämmelse: Ja

Discovery Kit for M24LR04E Dual Interface EEPROM with Energy Harvesting. The M24LR-DISCOVERY is a ready to use discovery kit which features the M24LR04E-R dual interface EEPROM IC. The M24LR04E-R device is a dynamic NFC/RFID tag IC with a dual interface, electrically erasable programmable memory (EEPROM). It features an I2C interface and can be operated from a VCC power supply. It is also a contactless memory powered by the received carrier electromagnetic wave. The M24LR board is battery less and is powered by RFID readers or NFC enabled phones supporting ISO/IEC 15693. The RF transceiver board is an RFID reader demonstration board and is composed, among other parts, of a CR95HF (13.56MHz multi protocol contactless transceiver IC with SPI and UART serial access). This board has to be plugged in to a PC and comes with a demonstration software. The M24LR board also works with Android NFC phones supporting ISO/IEC 15693. An application called NfcV reader is available on Google Play. Performance may vary depending on NFC phone's RF management.

 • STM8L152C6T6 8bit microcontroller, with 8KB of flash memory
 • STTS751-0WB3F, low voltage digital temperature sensor
 • 20mm x 40mm inductive antenna etched on the PCB
 • Two function buttons (user and reset)
 • SWIM connector for programming and debugging
 • I2C connector
 • LCD (24 segments, 4 commons)
 • STM32F103CB 32bit microcontroller, with 128KB of flash memory
 • 47mm x 34mm 13.56MHz inductive antenna etched on PCB and associated circuitry
 • USB connector for communication with host PC and demonstration board powering

M24LR board, RF transceiver board.

 • Industrial
 • Medical
 • Consumer Electronics