Fortsätt till innehåll

ModMyPi PiOT Reläkort

by ModMyPi
553 kr

ModMyPi PiOT (Pi of Things) Reläkort är designad för en snygg och funktionell användning tillsammans med Raspberry Pi. Kortet har även inbyggd PIC (Microkontrollkrets) gör konfigurationen ännu snabbare, enklare och säkrare. PiOT-reläkortet kan anslutas ovanpå Raspberry Pi eller med en GPIO-bandkabel (ingår ej). Kretskortet är redo att plugga in och komma igång.

Notera: Raspberry Pi ingår inte,  men kan köpas separat (Raspberry Pi 3 10008 och tidigare modeller)

Varning: Reläer kan användas för att byta stora spänningar och strömmar. Var försiktig när du utför något arbete med denna typ av ström - den är tillräckligt stark för att kunna döda.

Funktioner

 • 4 x Omron G5LA-1 Reläer för att växla upp till 10A @ 250 V AC, eller 10A @ 24 V DC
 • 4 x Taktila knappar för GPIO / relä koppling
 • Två-siffriga 7-segmentdisplay för visuell återkoppling och inställningskontroll
 • Mikroprocessor GPIO / Relä Inställning och Switching (inga laddsladdar behövs!) 
 • 40 stift Raspberry Pi GPIO modellerad ingång 5 V och 3,3 V
 • ingångskompatibel
 • Låg hållström via PWM omkring 100 mA per reläkrets
 • Staplingsbart reläkort (upp till 5 utan extern ström)
 • Flera uppstartsmetoder för att negera Boot GPIO Chatter
 • Fördröjd / Handskakning
 • Pi Zero Monteringspunkter


In English

The ModMyPi PiOT (Pi of Things) relay board is designed well without any complex wiring and jumper configurations for the Raspberry Pi. Also the on-board PIC makes configuration faster, easier and safer. The PiOT relay board can be connected on top of Raspberry Pi or by a GPIO ribbon cable (not included). Fully assembled board is ready to plug and get started.
Note:
Raspberry Pi is not included and can be purchased separately (Raspberry Pi 3 10008 and previous models)
Warning:
Relays can be used to switch large voltages and currents. Be careful when undertaking any work with this type of power - it can kill.

Features

 • 4 x Omron G5LA-1 Relays for Switching up to 10A @ 250 V ac, or 10A @ 24 V dc
  4 x Tactile Buttons for GPIO/Relay Bonding
  Two-Digit 7 Segment Display for Visual Feedback and Setting Control
  Micro-controlled GPIO/Relay Setting and Switching (No Jumpers Required!)
  40 point Raspberry Pi GPIO Modelled Input
  5 V and 3.3 V Input Compatible
  Low Holding Current via PWM around 100 mA per Relay Board
  Stackable Relay Board (Up to 5 without External Power)
  Multiple Start-Up Modes to Negate Boot GPIO Chatter (Delayed/Handshake)
  Pi Zero Mounting Points