Fortsätt till innehåll

DHT22 Temp-Hum sensor

by GW
79 kr

DHT22 Temp-Hum sensor är en grundläggande och billig digital temperatur-och fuktgivare. Den använder en kapacitiv fuktsensor och en termistor för att mäta fuktighet och temperatur i luften.

Funktioner

 • 3 till 5 V spänning och I/O
 • 2,5 mA maxström medan data överförs.
 • Kan läsa mellan 0 - 100% luftfuktighet med 2 - 5%
 • Inte mer än 0,5 HZ
 • Klarar temperaturer mellan  -40 to 80°C läsning. Noggrannhet: ±0.5°C
 • Inte mer än 0.5 Hz samplingshastighet  (en gång varannan sekund)
 • Kroppsstorlek: 27 mm x 59 mm x 13.5 mm
 • 4 stift, 0.1" mellanrum
 • Tillverkare: GW
 • Modellnummer: AM2302
 • Installationstyp: Plug-in
 • Frekvens: Hög frekvens
 • Spänning: Låg
 • Funktion: Spänningstriod
 • Konstruktion: Schottky* Diod
 • Structur: PNP
 • Typ: Amplifier
 • Specialfunktion: Allmän punktkontakt diod
 • Användning: Zenerdiod
 • Material: Silicon

*) Schottkydioden kan i många fall vara ett bättre alternativ till germaniumdioden då man vill ha ett lågt framspänningsfall. Det är typiskt 0,4 volt för schottkydioder. De är mycket snabba, tack vare avsaknad av minoritetsbärare, vilka annars förekommer i PN-övergångar, och lämpar sig väl i högfrekvenstillämpningar som blandare eller switchar. Ofta använder man fyra matchandedioder i en ring för att åstadkomma en dubbel balans 

 

Exempelkod från Raspberry Pi Tutorials

 

In English

 • 4 pins, 0.1" spacing
 • Brand Name: GW
 • Model Number: AM2302
 • Install Style: Plug-in
 • Frequency: High Frequency
 • Power: Low Power
 • Function: Power Triode
 • Construction: Schottky Diode
 • Structure: PNP
 • Type: Amplifier
 • Special Function: Common Point Contact Diode
 • Usage: Zener Diode    
 • Material: Silicon