Smart Home Automation with Linux and Raspberry Pi

Artikelnummer: 9781430258872

423 kr

Smart Home Automation med Linux och Raspberry Pi är boken som visar dig hur du kan styra ditt hus med hjälp av öppen källkodsprogramvara och hårdvara. Från apparater,  till lampor och gardiner. Boken tar dig igenom den grundläggande processen med automatisering olika aspekter av ditt hem.

Detta är en tidig bok om hur du lär dig att använda hårdvara och programmera mjukvara inom hemautomation. Den tar upp olika delar som gör att du sedan gå vidare själv och få ännu bättre hemautomation.

Du lär dig vad du ska söka efter på nätet för att få absolut senaste uppdateringarna inom hemautomation.

Genom att ledas av en expert på hemautomatisering, kommer du att upptäcka hur man använder Linux, inklusive Linux på Raspberry Pi, för att styra apparater och andra prylar i ditt hem, inklusive hur man halvklar spelkonsoler och även införlivar Arduino och Lego Mindstorms i ditt smarta hems schema.

Du kommer att lära dig hur man:

Du lär dig hur man:

 • Styr apparater både lokalt och fjärranslutet, via en bärbar dator eller mobiltelefon.
 • Hitta en säddatakälla för att ge kontextmedveten livsstil
 • Hack / ändra befintlig hårdvara / programvara för att bättre passa dina behov
 • Ställ in ett hemnätverk, både för data och ljud / videotrafik
 • Automatisera en mängd enheter och prylar med Raspberry Pi
 • Använd UPnP, NAS och datororienterade lösningar för att hitta och spela in tv-program
 • Styr apparater både lokalt och fjärranslutet, via en bärbar dator eller mobiltelefon.
 • Hitta en en mängd olika datakällor för att ge kontextmedveten livsstil.
 • Hacka / ändra befintlig hårdvara / programvara för att bättre passa dina behov.
 • Ställ in ett hemnätverk, både för data och ljud / videotrafik.
 • Automatisera en mängd enheter och prylar med Raspberry Pi.
 • Använd UPnP, NAS och datororienterade lösningar för att hitta och spela in tv-program.

Smart Home Automation med Linux och Raspbbery Pi visar hur du förbättrar ditt hem så att det bara gör ditt liv enklare men tar också hänsyn till hur du bor. Oavsett om det är en välkommen vän som påminner dig om att ta med ett paraply när prognosen lovar regn, eller fge dig möjligheten att tända lamporna med din mobiltelefon. Den här boken kommer att hjälpa dig att skapa ett hem som fungerar för dig och är lätt att kontrollera!

Produktbeskrivning

 • Författare: Steven Goodwin
 • Språk:  Engelska
 • Utgiven:  2013-06
 • ISBN:  9781430258872
 • Förlag: APress 
 • Upplaga:  2
 • Antal sidor:  304
 • Vikt:  628 gram

In English

Smart home automation with Linux and Raspberry Pi shows you how you can control your house using open source software and hardware. From appliances to lights to curtains, it takes you trough the basic process of automation various aspects of your home from scratch.

Led by an expert in home automation, you'll discover how to use Linux, including Linux on Raspberry Pi, to control appliances and other gadgets in your home, including how to hack game consoles and even incorporate Arduino and Lego Mindstrorms into your smart home schemes.

You'll learn how to:

 • Control appliances both locally and remotely, via a laptop or mobile phone
 • Find a harness data sources to provide context-aware living
 • Hack/change existing hardware/software to better fit your needs
 • Set up a home network, for both data and audio/video traffic
 • Automate a host of devices and gadgets with the Raspberry Pi
 • Use UPnP, NAS and computer-oriented solutions to find and record TV shows

Smart Home Automation with Linux and Raspbbery Pi shows you how to enhance your home so that it only makes your life easier but also takes into account the way you live. Whether it's a welcome mat that reminds you to bring an umbrella when the forecast calls for rain, or the ability to turn out the lights with your mobile phone, this book will help you create a home that works for you and is easy to control!

Product description

 • Author: Steven Goodwin
 • Language:  English
 • Publish:  2013-06
 • ISBN: 9781430258872
 • Publisher: Apress
 • Edition:  2
 • Number of pages:  304
 • Wight:  628 gram