Make: Bloutooth LE - för Raspberry Pi och Arduino

Artikelnummer: 9781457187094
249 kr

229 kr

Make: Bloutooth LE - för Raspberry Pi och Aurduino

Make: Bloutooth LE - för Raspberry Pi och Aurduino är boken som lär dig mer om Bloutooth. Smarta telefoner förändrade inte vår värld, för att de gjorde det enklare att ringa telefonsamtal - utan för att de låter oss ansluta oss till Internet och den fysiska världen på helt nya sätt. Låna själv kraften från LE tekniken genom att lära dig att bygga och styra din miljö med hjälp av Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy). De delar gemensamt namn, men Bluetooth LE väldigt annorlunda konstruerad än klassisk Bluetooth. I boken lärd du lär dig detaljer om Bloutooth LE och hur du bygger dina egna anslutna enheter. LE har extremt låg effektförbrukning och en större tillförlitlighet över längre avstånd, klassisk Bluetooth, vilket gör det till det perfekta verktyget för olika experiment.

En bok för dig som har programmeringserfarenhet från Raspberry Pi och/eller Arduino.

Boken går igenom hur du programmerar och tillverkar dina egna Bluetooth LE enheter och hur du kopplar ihop dem. Boken går igenom några experiment så att du får en mer gedigen förståelse för hur Bloutooth LE fungerar, vilket gör att du sedan kan gå vidare till egengjorda fungerande projekt.

Med den hjälp av den här boken, kan du skriva kod och tillverka kretsar för att ansluta sensorer. Till och med skriva din egen Bluetooth-tjänst! Med hjälp av billiga moduler baserade på Nordic Semiconductors chipset som Adafruits Bluefruit LE, tar den här boken dig steg för steg genom projekt som bygger på dina färdigheter därifrån du är idag. Perfekt för Makers som har någon programmeringserfarenhet med Arduino eller Raspberrry Pi sedan tidigare.

De projekt som boken tar upp är

 • Konstruera en smart ljusväxlare som du kan kontrollera från en fjärrkontroll.
 • Skapa ett lås som bara just din telefon kan öppna
 • Bygg en väderstation som mäter temperatur, fuktighet och lufttryck.
 • Skapa en NEOPixel LED lampa som kontrollera att ändra färger.
 • Kontrollera din dators bildshow med en Texas Instruments SensorTag remote/mottagare.
 • Utveckla Bloetooth kontroller som justerar din dator eller smartphones volym.
 • Kör en Parrot Rolling Spider Drone -  Rullande Pappegoja-spindel drönare - genom att använda en dator och Node.js.

Den här boken visar hur du arbetar med Bluetooth på alla nivåer av ditt projekt - microkontrollerkort, telefoner, tablet och datorer. Du kommer få alla dessa enheter att kommunicera med varandra genom mjukvara. Arduino, Node.js och PhoneGap - och du kommer också att kunna använda en mix av alla möjliga sorters sensorer och extern hårdvara.

Produktbeskrivning

 • Författare: Alasdair Allan, Don Coleman & Sandeep Mistry
 • Undertitel: Bluetooth LE Projects for Arduino, Raspbery Pi, and Smartphone.
 • Språk: Engelska
 • Utgiven: 2015-12
 • ISBN: 9781457187094
 • Förlag: MakerMedia
 • Antal sidor: 238

In English

The smartphone didn't change our world because it made it easier to make phone calls - it let us connect the Internet and physical world in totally new ways. Harness the power of that technology for yourself by learning to build and control your environment with Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy). While they share a first name, Bluetooth, LE is very different from classic Bluetooth. You'll learn the details of Bloutooth LE and how to build your own connected devices. Its extreme low-power consumption and greater reliability over longer distances make it the perfect tool for experimenters.

With this book. you'll write code and write circuits to connect off-the-shelf sensors and even write your own Bluetooth Service! Using inexpensive modules based on Nordic Semiconductor's chipset such as Adafruits's Bluefruit LE, this book takes you step-by-step through projects that build your skills as you go. Perfect for Makers who have some programming experience with Arduino or Raspberrry Pi, this book greathly expands your projext possibilities.

In Make:Bluetooth, you'll

 • Contruct a smart light swith you can control remotely
 • Create a lock that only your phone can open
 • Build a working